Sponzoři a partneři expedic

Stejně jako naše předchozí expedice do egyptské Západní pouště - http://westerndesert.geolab.cz jsou i súdánské expedice financovány z několika finančních zdrojů.

Výzkum v oblasti Sabaloky, kde působila geologická skupina, financoval v roce 2009 Český geologický ústav AV ČR Praha a Grantová agentura UK Praha.

Archeologický výzkum v oblasti Usli financovala z velké části soukromá společnost MIBCON. Nemalý podíl mají i naši dlouholetí partneři
Severočeské doly, a.s., EMERAN 1860, s.r.o., INSET, s.r.o., DATA System Teplice, s.r.o. a Arcadis Bohemia, o.p.s.

Náklady na dopravu a pobyt, včetně potřebného vybavení expedice jsou financovány, resp. zapůjčeny z Vědecko - výzkumného záměru Českého egyptologického ústavu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Výzkum civilizace starého Egypta – MSM0021620826) a z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Jak podpořit výzkumy v Egyptě a Súdánu - zde.

Technické zabezpečení 3D skenování zajišťuje firma SolidVision, s.r.o. prostřednictvím ing. Věry Fišerové, PhD.


MIBCON.        Severočeské doly, a.s.