Kontakty

Vedoucí projektů a výzkumých prací v Súdánu

prof. Miroslav Bárta
- Český egyptologický ústav FF UK Praha, Celetná 20, 110 00 Praha 1
e-mail: miroslav.barta#ff.cuni.cz
 

Ing. Vladimír Brůna - Laboratoř geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pracoviště FŽP UJEP v Mostě, Dělnická 21, 434 01 Most
e-mail: vladimir.bruna
#ujep.cz, http://bruna.geolab.cz

Mgr. Lenka Suková - Český egyptologický ústav FF UK Praha, Celetná 20, 110 00 Praha 1
e-mail: sukova.lenka
#gmail.com