O expedici

Myšlenka o návratu českých archeologů do Núbie (dnešního Súdánu) má svůj původ související s 50. výročím české egyptologie. A po více než 50 letech se tak čeští egyptologové vracejí na území Núbie, kde v 60. letech 20. století pomáhali v rámci mezinárodní akce UNESCO zachraňovat památky ohrožené stavbou velké Asuánské přehrady. A v rámci dlouhodobé spolupráce Českého egyptologického ústavu FF UK Praha a Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem na poli archeologie a egyptologie se obě instituce rozhodly iniciovat projekt v oblasti zkoumání starověkých kultur na přidělených archeologických koncesí v Súdánu. Jedná se o unikátní multidisciplinární projekt, který umožní nový pohled na archeologické, sociální a ekologické aspekty vývoje původních núbijských protostátů.

Součástí výzkumu je i zkoumání pravěkého období, klimatických změn a proměn toku Nilu v průběhu holocénu v oblasti 6. nilského kataraktu. Tato část
výzkumu je prováděna ve spolupráci s pražským Geologickým ústavem Akademie věd ČR.