Složení expedice

Lenka Suková, vedoucí expedice, egyptoložka - Český egyptologický ústav Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze
 
 

Miroslav Bárta, vedoucí výzkumu, egyptolog - Český egyptologický ústav Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze
 
 

Ladislav Varadzin, archeolog - Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
 
 

Václav Cílek, čtvrtohorní geolog - Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
 
 

Jan Pacina, geoinformatik, geodet - Fakulta životního prostředí UJEP
 
 

Martin Odler, archeolog - Český egyptologický ústav Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze
 
 

Adéla Pokorná, botanička - Přírodovědecká fakulta UK
 
 

Petr Pokorný, paleoekolog - Centrum pro teoretická studia UK a AVČR; Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
 
 

Zdenka Sůvová, archeozooložka - FF ZČU v Plzni, Fakulta archeologie
 
 

Jan Novák, paleoekolog - Jihočeská univerzita, LAPE
 
 

Murtada Bushara, inspektor - National Corporation for Antiquities and Museums, Khartoum
 
 

Mahmud Almahi, kuchař