Cíle expedice

Na zimní část expedice do Súdánu jsme si stanovili dva hlavní cíle. Prvním z nich je dokumentace vybraných archeologických památek (reliéfů, soch, drobných předmětů ad.) pomocí 3D ručního skeneru. Skenovat budeme v prostorách Národního muzea Súdánu v Chartúmu od 24. ledna do 4. února 2010.

Druhým cílem zimní části expedice je odběr vzorků nášlapové vrstvy odkryté při archeologickém výzkumu napatského chrámu v Usli na podzim 2009. Odebrané vzorky budou podrobeny mikromorfologické analýze, která umožní určit složení této vrstvy a procesy, které ovlivňovaly její utváření, a stanovit další postup při výzkumu chrámu.