Zprávy z expedice

Expedice skončila, všichni účastníci jsou v pořádku doma.

Neděle 29.11. 2009

  Poslední den v Súdánu je ve znamení balení a osobní regenerace. Dokončuje se report expedice pro súdánskou stranu a protože je
  třetí den islámských Vánoc, všude je klid a zavřeno. Takže dárky jedině na letišti při odletu, pokud to někdo nestihnul dříve. Expedice je nyní v 7:30 p.m. súdánského času již poloviční, dva z nás letí do Káhiry, zbytek v noci přes Istanbul do Prahy. V co nejkratší době umístíme na stránky další zajímavé informace a fotografie.

Sobota 28.11. 2009

  Po dlouhých 7 hodinách jízdy ze severu Súdánu zbytek expedice (Bárta, Bareš, Brůna, Melzer) dorazil do hotelu Acropole v centru hlavního města Chartúmu. Teplá sprcha a něco jiného k jídlu než placky, sýr a cibule byly první na co se členové expedice těšili.

stav k 20.11. 2009 (stažení ve formátu pdf)

  Dnes se část expedice vyskytuje v Chartúmu a můžeme proto dodat další podrobnosti týkající se současné archaeologické expedice Českého egyptologického ústavu v Súdánu.
  V posledních dvou týdnech se nám podařilo v Usli prozkoumat plochu přes 200 m2 a přitom narazit na základy napatského chrámu (7.-6. Stol. př. Kr.), objevit torzo sochy napatského panovníka a spoustu zajímavých artefaktů vztahujících se k existenci a postupnému zanikání chrámu.
  V Usli se archeologové nikdy na dlouho nezstavali a tak vše, co jsme do zahájení výzkumu znali, byly zejména písemné zprávy. Lokalita má núbijský název (znamená "těžká půda") a nachází se přibližně 30 km na jih od střediska Severní provincie Merowe. S výjimkou ojedinělých nálezů a jednoho průzkumu polského archeologa Bogdana Żurawského se súdánskými kolegy v r. 2000 zde nikdy nebyl prováděn řádný archeologický výzkum. Jeho expedice nalezla ve vrchních vrstvách v okolí chrámu, kde pracujeme i my, keramiku kušitského stáří, chlebové formy typologicky odpovídající 18.-20. dynastii a nápadný podíl egyptské keramiky z béžovo-zelenéhojílu (Qena clay).
  Jedná se pravěděpodobně o lokalitu Tare, která je známa z Harsjotefových Análů, rok 35 a z Nastasenovy stély. Harsjotef zde měl postavit komplex o straně dlouhé 50 loktů, šlo zřejmě o palác a ne o chrám, který by nebyl čtvercového půdorysu. Nastasen na stéle z 8. roku své vlády zmiňuje, že Tare bylo zasvěceno Bastetě. Nic víc, nic míň...
  Začátky ovšem byly komplikované. Ve vesnici Usli nikdy neprobíhal archeologický výzkum a místní lidé nejsou uvyknutí na to, pracovat na výkopu. Poté, co jsme na vesnici rozhlásili, že potřebujeme muže na práci, se první den ráno neobjevil nikdo a první tři zvědavci dorazili až kolem oběda. Druhý den jsme měli pět mužů.... Trvalo několik dní, než jsme se dostali na počet dělníků, o který jsme usilovali, tj. 17-18 mužů. I ty jsme však museli postupně zaučovat. Pracujeme systémem jako v Egyptě, máme dva chlapy, co obsluhují motyky - ti jsou zpravidla nejdůležitější a nejšikovnější, na nich do značné míry záleží co se najde a v jakém stavu... Za nimi pracuji "lopaty", které nakládají do kýblů vykopanou zeminu. Zvláště na ty je třeba dávat pozor, aby řádně pracovali, protože mají tendenci nakládat kýbly poloprázdné.
  Postupně jsme otevřeli tři čtverce (dva 10 x 10 a jeden 5 x 10 m) oddělené metrovými kontrolními bloky profilů. Ty jsou důležité proto, že ukazují pomocí vrstev, které se tu vytvořili od doby stavby chrámu, co se na místě odehrávalo. Chrám jako takový je pdle všeho dosti velký, zatím se nám podařilo zčásti zdoklumentovat část kamenného nádvoří a několik patek obrovských sloupů. Z nálezů vyniká především torzo sochy panovníka 25. dynastie (Taharka?). Zachoval se podstavec a spodní část kráčející sochy panovníka. A není vyloučeno, že se nám povede nalézt i další části této sochy.
  Paralelně proběhla analýza poslední nevykopané pyramidy v Kurru. Kurru bylo jedním z prvních pohřebišť panovníků napatské říše, přičemž největší hrobka skrývající se pod největší pyramidou na pohřebišti nebyla nikdy prozkoumána. Hlavním důvodem bylo to, že vchodová část do podzemí je značně poničena a hrozí zával. S Ing. Hegrlíkem a jeho firmou Inset pracujeme na projektu, který by nám měl umožnit nitro pyramidy zpřístupnit a zdokumentovat.
  V posledních dnech proběhl také první průzkum vlastní vesnice Usli, která podle všeho stojí na zbytcích rozsáhlého starověkého města. Identifikovány byly rozsáhlé plochy, kde dodnes stojí zbytky starověkých staveb. Našli jsme s pomocí místních informátorů i tři starověké studny vyzděné z bloků pískovce, které byly donedávna používány.
  Na výzkumu zbývá ještě několik dní...

Sobota 7.11. 2009

        Přesun do Usli, ubytování v pronajatém domečku a první seznámení s místem, kde strávíme 3 týdny.

Pátek 6.11. 2009

  Den příprav na odjezd do Usli a po poledni se vrátila geologická část expedice z oblasti 6. kataraktu – ze Sabaloky.

Čtvrtek 5. 11. 2009

  Dopoledne proběhlo jednání delegace u ministra zahraničních věcí Súdánu a poté jsme se autobusem vypravili do 130 km vzdálené oblasti na pravém břehu Nilu. Navštívili jsme kolegy z Národního muzea, kteří provádí archeologický výzkum – Wad Ben Naga. Dnešním dnem také končí v terénu u 6. kataraktu geologická expedice pod vedením Lenky Sukové a Václava Cílka. Zítra je očekáváme v Chartúmu.

Středa - 4. 11. 2009

  Ve středu proběhla jednání na súdánském Ministerstvu kultury a po poledni byl odlet celé delegace na sever Súdánu do města Marawi. Postupně jsme navštívili čerpací stanici u Nilu, která dodává vodu zemědělským pozemkům. Projeli jsme satelitním městečkem, jedením z projektů súdánské vlády na zpětné osidlování oblastí v okolí Nilu.
  Nejvýznamnější zastávkou toho dne byla naše archeologická lokalita v Usli, kde mimochodem začneme tuto neděli s archeologickým výzkumem. Slavnostního otevření lokality se zůčastnil náměstek ministra zahraničních věcí pan Hynek Kmoníček, velvyslanec České republiky v Egyptě a Súdánu pan Miloslav Stašek, proděkan FF UK Praha pan jiří Gregor a další členové delegace.
  V podvečer jsme navštívili přehradu v oblasti 4. kataraktu a po příletu z Merawi jsme byli hosty spolku česko-súdánského přátelství v Chartúmu. Příjemný večer s česky mluvícími súdánci skončil až dlouho po půlnoci.

Úterý 3. 11. 2009

  Po příletu, který se odehrál v brzkých ranních pondělních hodinách byl celý den plný oficiálních jednání delegace Ministerstva zahraničních věcí ČR, Českého egyptologického ústavu FF UK Praha a Národního muzea. Výsledkem je podpis smlouvy o udělení archeologické koncese pro ČEgÚ FF UK Praha – prof. Miroslava Bártu.

  V úterý se uskutečnila cesta cca 150 km severně od Chartúmu do oblasti Sabaloka. Byli jsme navštívit naši první skupinu geologa Václava Cílka a egyptoložky Lenky Sukové. Na lodi po Nilu jsme postupně projeli lokality, na kterých kolegové prováděli výzkum – sběr vzorků, odkryv profilů a identifikace zbytků osídlení. Nechyběla ani koupel v Nilu a súdánská večeře.

    Fotografie

  1 – ubytování geologické části expedice
  2 – na břehu Nilu, čerpadlo na vodu
  3 – peřeje 6. kataraktu
  4 – rybáři na Nilu
  5 – zvědaví vesničané
  6 – údolí Nilu nad 6. kataraktem

   nahoru   nahoru