Cíle expedice

Expedice měla dva hlavní cíle. Prvním byla realizace archeologického výzkumu na předem vybrané lokalitě u vesnice Usli. Tato lokalita, na jejímž výběru a získání má zásluhu především prof. Miroslav Bárta z ČEgÚ, představuje jednu z nejstarších lokalit majících těsný vztah ke vzniku a vývoji tzv. Napatského království v 1. tis. př. Kr. Odborníci předpokládají, že se zde nachází jeden z královských paláců, chrám a rozsáhlé osídlení, které poskytnou důležité informace o vzniku a vývoji starověkých komplexních společností.

Součástí výzkumu bylo i zkoumání pravěkého období, klimatických změn a proměn toku Nilu v průběhu holocénu v oblasti 6. nilského kataraktu. Tato část
výzkumu bude prováděna ve spolupráci s pražským Geologickým ústavem Akademie věd ČR. Po více než 50 letech se tak čeští egyptologové vracejí na
území Núbie, kde v 60. letech 20. století pomáhali v rámci mezinárodní akce UNESCO zachraňovat památky ohrožené stavbou velké Asuánské přehrady.

Současně jsme vyzkoušeli pro nás nové prostředí a možnosti výzkumu v Súdánu. Byly získány nové poznatky a kontakty s pracovníky NCAM (National Corporation for Antiquities and Museums of Sudan).